• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najwyższej jakości towar do pakowania, dla firm i klientów indywidualnych

Regulacja prawna zmienia się nieomalże cały czas – w dzisiejszych czasach wiemy, jakim sposobem to wygląda, a jak kwestie i spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Kiedyś proces rozpoczynał się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, jaki w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok pierwotnie był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a domenom internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia lub ewentualnie zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje nadal.

1. Dowiedz się więcej

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.