• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Innowacyjne wyzwania dyplomatyczne

Metamorfozy liberalnych społeczeństw
Niemało dzisiejszych społeczeństw bierze swoje wiadomości o świecie z mediów i nie ma w tym nic wątpliwego ani niepewnego tak długo, jak media w danym kraju są pluralistyczne, wolne oraz starają się choć być obiektywne. W ostatnich latach widać jednakże wyraźnie, że środki masowego przekazu stały się przede wszystkim biznesem, który ma za zadanie dostarczyć wskazane korzyści inwestorom oraz pomnażać wartość marek na giełdzie. To kłopotliwe, nie służy to nazbyt jakości samych programów i wiadomości medialnych, w takim razie wiele społeczeństw ma obowiązek radzić sobie z doborami politycznymi bez pozyskania odpowiedniego wsparcia merytorycznego ze strony mediów. Coraz częściej bowiem środki masowego przekazu odpuszczają sobie misję krzewienia wśród obywateli podstawowej wiedzy na temat najróżniejszych detalów życia politycznego. Coraz częściej wobec tego politolodzy lub socjolodzy widzą jak na dłoni, że ludność daje sobą jawnie manipulować, nawet jeżeli politycy nie są nadmiernie wytrwali. Dostęp do mediów, które poszukują wyłącznie korzyści finansowych, daje politykom kapitalne narzędzie do pozyskiwania poparcia.

Categories: Blog

Comments are closed.